Výsledky vyhľadávania

 1. Scientia Iuventa 2012. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. CD-ROM [110 s.]. ISBN 978-80-557-0362-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Scientia Iuventa 2011. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : [6. ročník, konanej 24. júna 2011 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici] [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Marta Mišániová, Jozef Mikšovský, Eva Ščepková. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. CD-ROM [550 s.]. ISBN 978-80-557-0190-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. RUBANINSKÁ, Kamila. The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-6]. 2316063/08.
  článok

  článok

 4. JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Hodnotenie stavu cestovného ruchu vo vybranom kraji Slovenska na základe vybraných nefinančných ukazovateľov. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 5. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
  článok

  článok

 6. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Vykazovanie výkonov a ekonomických prínosov cestovného ruchu vo Francúzsku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-11].
  článok

  článok

 7. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Scientia Iuventa 2008. International scientific conference. Scientia Iuventa 2008. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2008. [73] s. ISBN 978-80-8083-582-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Scientia Iuventa 2007. International scientific conference. Scientia Iuventa 2007 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-398-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Scientia Iuventa 2006. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 1. jún 2006 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8083-338-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha