Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír - BUDAYOVÁ, Jana - ŠUPŠÁK, Rastislav. Manažment dát nadobudnutých z distribučných kanálov a jeho vplyv na konkurencieschopnosnosť finančných inštitúcií. In eFocus: : špecializovaný portál o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - Svätý Jur : Digit, 2013. ISSN 1337-9801, 12.2.2013, s. 1-5 online. PMVP I-13111-00. Dostupné na : <http://www.efocus.sk/kategoria/ict-technologie/clanok/mmanazment-dat-nadobudnutych-z-distribucnych-kanalov-a-jeho-vplyv-na-konkur>
  článok

  článok

 2. KOKLES, Mojmír - ŠUPŠÁK, Rastislav. Business intelligence ako konkurenčná výhoda firemných analytikov. In eFOCUS : odborný online časopis. - [Svätý Jur] : Digit, 2013. ISSN 1337-9801, 15.9. 2013, [S. 1-4] online. I-13-111-00. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.efocus.sk/kategoria/ict-technologie/clanok/business-intelligence-ako-konkurencna-vyhoda-firemnych-analytikov/>
  článok

  článok

 3. 3.eFOCUS

  2011 ,č. 1-2. eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. POMFFYOVÁ, Mária. Prieskum využívania elektronických foriem komunikácie. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 25-31.
  článok

  článok

 5. CHOVANOVÁ, Henrieta - JAKÁBOVÁ, Martina - MIŠÁKOVÁ, Alexandra. Postavenie projektového manažéra a jeho spôsobilostí v projektovom manažmente. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 48-50.
  článok

  článok

 6. KOŠTURIAK, Ján. Desať chýb pri inováciách. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 54-60.
  článok

  článok

 7. DOBRE, Madalin. Systémy ERP v regióne strednej a východnej Európy. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 6-8.
  článok

  článok

 8. NIELSEN, Tomáš. Aby sa z SLA nestal zdrap papiera. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2011. ISSN 1336-1805, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 51-53.
  článok

  článok

 9. 9.eFOCUS

  eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. [Svätý Jur] : Digit. 4x ročne. ISSN 1336-1805. Dostupné na : http://www.efocus.sk
  časopis

  časopis

 10. 10.eFOCUS

  2011 ,č. 1-2. eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. [Svätý Jur] : Digit, 2011. 4x ročne. ISSN 1336-1805 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis