Výsledky vyhľadávania

  1. Novelizovaný zákon o sociálnych službách : s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 174 s. Novelizované zákony s dôvodovými správami v úplnom znení, 9. ISBN 978-80-562-0037-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  2. JANKOVÁ, Katarína. Markovove reťazce a ich aplikácie. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 206 s. ISBN 978-80-562-0075-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. VACULČÍK, Viktor. Morské právo. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2013. 303 s. ISBN 978-80-562-0021-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  4. FEKETE, Imrich - FEKETEOVÁ, Martina. Občiansky zákonník : prehľadný komentár. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2012. 1314 s. ISBN 978-80-8057-972-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. ORAVEC, Peter. Obrátený slovník cudzích slov. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2007. 1060 s. ISBN 978-80-8057-692-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  6. Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2006. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2006. 287 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-668-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  7. Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2006. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2006. 174 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-670-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné pre SR. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2005. 479 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-654-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  9. MELICHERČÍK, Igor - OLŠAROVÁ, Ladislava - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Kapitoly z finančnej matematiky. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2005. 242 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-651-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Novelizovaný občiansky zákonník : s dôvodovou správou : v úplnom znení. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2004. 192 s. ISSN 1335-9517. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]