Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 4. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,č. 3. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609
  časopis

  časopis

 3. 2020 ,č. 2. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609
  časopis

  časopis

 4. 2020 ,č. 1. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609
  časopis

  časopis

 5. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  článok

  článok

 6. PETRŮ, Naděžda - KRAMOLIŠ, Jan - STUCHLÍK, Petr. Marketing Tools in the Era of Digitization and Their Use in Practice by Family and Other Businesses. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 199-214.
  článok

  článok

 7. MAZUREK-KUSIAK, Anna. Determinants of the Selection of Travel Agencies on Polish Tourist Services Market. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 156-166.
  článok

  článok

 8. REMEIKIENĖ, Rita et al. Youth Unemployment and Self-Employment: Trends and Perspectives. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 3, s. 38-48.
  článok

  článok

 9. KOČIŠOVÁ, Kristína - CYGAŃSKA, Małgorzata - KLUDACZ-ALESSANDRI, Magdalena. The Application of Data Envelopment Analysis for Evaluation of Efficiency of Healthcare Delivery for CVD Patients. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, pp. 96-113.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ, Veronika - ANDREJOVSKÁ, Alena. Investor Decision-Making in the Context of the Effective Corporate Taxation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, pp. 111-120.
  článok

  článok