Výsledky vyhľadávania

 1. SME policy index: Western Balkans and Turkey 2016 : assessing the implementation of the small business act for Europe. Paris : OECD ; Brussels : European Commision ; London : EBRD ; Torino : ETF ; Zagreb : SEECEL, 2016. 361 s. SME Policy Index. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-western-balkans-and-turkey-2016_9789264254473-en> ISBN 978-92-64-25446-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HUDEC, Miroslav - PRAŽENKA, Dušan. Collecting, storing and managing fuzzy data in statistical relational databases. In New Techniques and Technologies for Statistics 2015. international biennial scientific conference. New Techniques and Technologies for Statistics, NTTS 2015: Reliable Evidence for a Society in Transition : proceedings is an international biennial scientific conference: Brussels, 9-13 March 2015. - Brussels : [European Commission], 2015. ISBN [nemá], pp. [1-4] online.
  článok

  článok

 3. The missing entrepreneurs 2015 : policies for self-employment and entrepreneruship. Paris : OECD ; Brussels : European Commission, 2015. 191 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2015_9789264226418-en> ISBN 978-92-64-22638-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Single market news. Brussels : European Commission. neznáma periodicita. ISSN 1830-5210
  časopis

  časopis

 5. SME policy index: The Mediterranean Middle East and North Africa 2014 : implementation of the small business act for Europe. Brussel : European Commission ; Torino : European Training Foundation ; Paris : OECD, 2014. 371 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/sme-policy-index-the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2014_9789264218413-en> ISBN 978-92-64-21840-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vzdelávanie v oblasti podnikania: príručka pre učiteľov. Brusel : Európska komisia. Generálne riaditeľstvo pre podniky a priemysel, 2014. 97 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NB0213214> ISBN 978-92-79-30923-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZAJAC, Štefan. Monitoring policy and research activities on science in society in Europe (MASIS) : final synthesis report. Brussel : European Commission, 2012. 85 s. ISBN 978-92-79-23355-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SME policy index: eastern partner countries 2012 : progress in the implementation of the small business act for Europe. Brussel : European Commission ; Torino : European Training Foundation ; London : European Bank for Reconstruction and Development ; Paris : OECD, 2012. 313 s. ISBN 978-92-64-17883-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SME policy index: Western Balkans and Turkey 2012 : progress in the implementation of the small business act for Europe. Brussel : European Commission ; Torino : European Training Foundation ; London : European Bank for Reconstruction and Development ; Paris : OECD, 2012. 291 s. ISBN 978-92-64-17885-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov : návrh Komisie pre roky 2010-2014 - Štokholmský program. Brussel : Európska komisia / Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, 2010. 42 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]