Výsledky vyhľadávania

 1. 2018 ,č. 3. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028.
  časopis

  časopis


 2. 2018 ,č. 2. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028.
  časopis

  časopis


 3. 2018 ,č. 1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028.
  časopis

  časopis


 4. RYBÁROVÁ, Daniela - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Upravená stavebnicová metóda odhadu nákladov vlastného kapitálu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 96-105 online.
  článok

  článok


 5. RICHNÁK, Patrik - GAJDOŠÍKOVÁ, Kristína. Modern Concept in Transport - Electromobility. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 89-95 online. I-18-102-00.
  článok

  článok


 6. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Aspekty ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu zamestnancov v zdravotníctve. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 65-88 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. GALOVSKÁ, Marcela - JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne zmeny v manažérskych funkciách v kontexte globálnej hospodárskej krízy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 9-19 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. BARTOŠ, Adam - GRISÁKOVÁ, Nora. Využívanie vybranej marketingovej činnosti v súbore výrobných družstiev. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 53-64 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok


 9. SROVNALÍKOVÁ, Paulína - DUBCOVÁ, Gabriela. Crisis Immunity of Family Business. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 43-52 online. VEGA 1/0953/16, VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 10. KUFELOVÁ, Iveta. Cenové modely Gabor Granger a Van Westendorp v marketingu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 33-42 online. VEGA 1/0368/18, VEGA V-17-116-00.
  článok

  článok