Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Dostupné na : <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita, zdravotníctvo, environment : využitie kvantitatívnych metód v praxi : vysokoškolské skriptá. Oponenti: Henrieta Pavolová, Jana Coroničová Hurajová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. CD-ROM [92 s.] [4,6 AH]. ISBN 978-80-570-2792-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - ŠVEJDOVÁ, Natália. Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-19-104-00 : doba riešenia projektu - rok 2019. Posudzovatelia: Daniela Sivašová, Pavol Molnár. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2019. 81 s. I-19-104-00.
 4. Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. Recenzenti: Pavol Molnár, Róbert Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. CD-ROM 42 s. [2,02 AH]. ISBN 978-80-225-4494-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - KUCHTA, Martin. Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-18-102-00 : doba riešenia rok 2018. Posudzovatelia: Ivan Brezina, Pavol Molnár. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2018. 68 s. I-18-102-00.
 6. Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - III. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 [elektronický zdroj]. Zborník zostavila: Júlia Rakovská. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2017. CD-ROM [64 s., 4,39 AH]. ISBN 978-80-225-4464-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. 7.ANOVA

  HANÁK, Róbert. ANOVA. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, november 2016, s. [1-4], [5,03 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. HANÁK, Róbert. Wilcoxonov test. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, február 2016, s. [1-3], [2,7 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. HANÁK, Róbert. Meranie vzájomných vzťahov u ordinálnych premenných. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, február 2016, s. [1-4], [5 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok

 10. HANÁK, Róbert. Korelácia. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, január 2016, s. [1-3], [2,4 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok