Výsledky vyhľadávania

  1. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  3. ULČIN, Peter. Jak prodávat, aby od vás kupovali : průvodce úspěšného obchodníka. Překlad: Petr Somogyi. Praha : GRADA Publishing, 2016. 174 s. ISBN 978-80-247-5727-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. HRUŠKA, Vladimír. Účetní případy pro podnikatele 2016. Praha : Grada Publishing, 2016. 218 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5802-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. HRUŠKA, Vladimír. Účetní manuál pro podnikatelské subjekty : aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou. Praha : Grada Publishing, 2016. 630 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5805-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. SEKNIČKA, Pavel - PUTNOVÁ, Anna. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha : GRADA Publishing, 2016. 199 s. ISBN 978-80-247-5545-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  7. COLLINS, Jim - PORRAS, Jerry I. Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu : úspěšné návyky vizionářských společností. Překlad: Martin Šikýř. Praha : GRADA Publishing, 2016. 350 s. ISBN 978-80-247-5638-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  8. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 3. zcela přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 120 s. Finance. ISBN 978-80-271-0092-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 221 s. ISBN 978-80-247-5769-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2016. 22. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2016. 182 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0031-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]