Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,č. 1. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Dostupné na : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  časopis

  časopis

 3. 2020 ,č. 4. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2020 ,č. 3. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193
  časopis

  časopis

 5. 2020 ,č. 2. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2020 ,č. 1. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. KEVICKÝ, Dominik - DANĚK, Petr. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 5-25.
  článok

  článok

 8. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 9. VÝBOŠŤOK, Ján - MICHÁLEK, Anton. Priestorová dimenzia príjmových nerovností. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 107-129.
  článok

  článok

 10. OŤAHEĽ, Ján et al. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 131-155.
  článok

  článok