Výsledky vyhľadávania

 1. SKLENKA, Miloš. IAS 7 - Výkaz peňažných tokov. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 24-33.
  článok

  článok

 2. HUSÁROVÁ, Stanislava. IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 40-43.
  článok

  článok

 3. TUMPACH, Miloš. Úvod do IFRS. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 1-7.
  článok

  článok

 4. HVOŽDAROVÁ, Jana. IAS 27 - Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 55-66.
  článok

  článok

 5. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. Trenčín : INTERAUDIT, 2010. 72 s.
 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 8-15.
  článok

  článok

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. IAS I - Prezentácia účtovnej závierky. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 16-23.
  článok

  článok

 8. HUSÁROVÁ, Stanislava. IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 34-39.
  článok

  článok

 9. HUSÁROVÁ, Stanislava. IFRS 1 - Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 48-54.
  článok

  článok