Výsledky vyhľadávania

 1. BURÁK, Emil. Daňovníctvo : daňová teória, daňová politika a daňové riziká. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016. 203 s. ISBN 978-80-89600-26-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. SCHMIDT, Peter - SZABÓ, Lajos - KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty k realizácii programu. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 69-81.
  článok

  článok


 3. GRELL, Michal et al. Aktivity vysokoškolského pedagogického procesu na podporu poznania výkonnosti samosprávneho prostredia v podmienkach vzájomnej spolupráce. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 27-38.
  článok

  článok


 4. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 21-26. VEGA 1/1122/11.
  článok

  článok


 5. KOLLÁR, Vojtech. Manažment kvality. 1. vyd. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. 210 s. [7,45 AH]. ISBN 978-80-89600-11-3.

 6. Hybné sily rozvoja regiónov. Medzinárodný vedecký seminár. Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM [334 s.]. ISBN 978-80-89600-00-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika - JÁNOŠOVÁ, Zuzana. Financovanie informatizácie verejnej správy. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s.
  článok

  článok


 8. LJUDVIGOVÁ, Ivana - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Teoretické východiská vodcovských vlastností a hľadanie spoločných charakteristík úspešných lídrov. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s. 187-194.
  článok

  článok


 9. MIŠÚN, Juraj - JANKELOVÁ, Nadežda. Abilenský paradox v skupinovom rozhodovaní. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s. 213-219.
  článok

  článok


 10. KOKLES, Mojmír - HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Cloud computing vo verejnej správe. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s. 136-141.
  článok

  článok