Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Lucia - KOKOŠKOVÁ, Silvia. Rozvíjanie jazykových kompetencií v súlade s individuálnou štruktúrou osobnosti. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 80-84.
  článok

  článok

 2. PRIVIDI, Dagmar. Informačná a komunikačná technológia ako podpora pre podnikový vývoj a inovácie. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 69-74.
  článok

  článok

 3. KOKOŠKOVÁ, Silvia - TÓTHOVÁ, Lucia. Slovotvorná štruktúra kompozít v nemeckej ekonomickej terminológii. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 62-68.
  článok

  článok

 4. VEŠKRNOVÁ, Alžbeta - PRIVIDIOVÁ, Eva. Jazyková politika Európskej únie. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 85-90.
  článok

  článok

 5. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar - VEŠKRNOVÁ, Alžbeta. Globalizácia angličtiny. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 75-79.
  článok

  článok

 6. HUDÁK, Matej - ANDREJKOVIČ, Marek. Odstraňovanie subjektivity pri určovaní kritérií hodnotenia pracovníkov v rámci spoločenskej zodpovednosti. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 54-61.
  článok

  článok

 7. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Kvantitatívna mikroekonómia]. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 93-94. Recenzia na: Kvantitatívna mikroekonómia / Gazda V. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0240-9.
  článok

  článok

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana. [Solving the problem of bullying from the point of view of social work and relative fields]. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 92. Recenzia na: Solving the problem of bullying from the point of view of social work and relative fields / K. Majcherová. - Praha : Vydavateľstvo Paulínky, 2010. - ISBN 978-80-86949-91-8.
  článok

  článok

 9. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Štatistické metódy prezentované pre prax. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 5-10. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 10. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida [elektronický zdroj]. Edičný výbor: Marek Andrejkovič. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. CD-ROM [4,61 AH]. ISBN 978-80-225-3236-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha