Výsledky vyhľadávania

 1. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 2. Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013 [elektronický zdroj]. Spracoval Martin Lábaj ; recenzenti Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. CD-ROM [176 s., 8,8 AH]. ISBN 978-80-225-3685-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. FLIEGOVÁ, Jana. Zhodnotenie dopadu globálnej hospodárskej krízy v krajinách eurozóny. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 12-16. Projekt mladých vedeckých pracovníkov 2315024.
  článok

  článok

 4. HABRMAN, Michal. Alternatívne vnímanie fiškálnej integrácie v rámci teórie optimálnych menových oblastí. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 47-54.
  článok

  článok

 5. KOPKÁŠ, Peter. Kríza eurozóny so zameraním na príklad Grécka. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 61-65.
  článok

  článok

 6. LÁBAJ, Martin. Vzťah medzi monetárnou bázou a ponukou peňazí v eurozóne po vypuknutí finančnej krízy. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 66-72. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. DUJAVA, Daniel. Neoklasický model ekonomického rastu: ako naplniť teóriu číslami. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. 1-14. VEGA 1/0561/09.
  článok

  článok

 8. POLÁČIKOVÁ, Zuzana - GURNÍKOVÁ, Jana. Harmonizácia práce a rodiny vo vybraných krajinách OECD. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. 1-9. VEGA 1/041/09.
  článok

  článok

 9. PSÁRSKA, Marianna. Mikroekonomické dopady prebiehajúcej fiškálnej konsolidácie na domácnosti SR. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. 1-9. VEGA 1/0570/11.
  článok

  článok

 10. PSÁRSKA, Marianna. Vývoj a zmeny čistých peňažných príjmov, výdavkov a spotreby domácností SR v spojitosti s finančnou a hospodárskou krízou. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, [S. 1-7]. Projekt pre mladých vedeckých pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 2315024.
  článok

  článok