Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČOVÁ, Anna. Reforma daňovej sústavy a jej vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja III. - Prešov : ManaCon, 2005. ISBN 80-89040-28-4, s. 152-163. VEGA 1/0493/03.
  článok

  článok


 2. POLÁK, Matej. Moderné spôsoby pestovania a spracovania koreňovej zeleniny. Prešov : ManaCon, 2000. 186 s. ISBN 80-89040-02-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 3. VAVRINČÍK, Pavel. Tímová koncepcia reinžinieringu. Prešov : ManaCon, 1999. 111 s. ISBN 80-85668-84-X. [Počet ex. : 8, z toho voľných 7, prezenčne 1]

 4. KUZMIŠIN, Peter. Vybrané aspekty fungovania marketingovo riadenej firmy. Prešov : ManaCon, 1999. 103 s. ISBN 80-85668-86-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 8, prezenčne 0]

 5. VRUŽEK, Štefan. Teória a prax manažmentu. Prešov : ManaCon, 1999. 307 s. ISBN 80-85668-80-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 6. GERVAIS, Michel - KITA, Jaroslav - VOLOŠIN, Martin. Stratégia podniku : cesty zvyšovania jeho pružnosti a reakčnej schopnosti. Prešov : ManaCon, 1999. 218 s. ISBN 80-85668-90-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 11, prezenčne 3]

 7. DUDINSKÁ, Elvíra. Moderný marketing pre štúdium a prax. Prešov : ManaCon, 1999. 221 s. ISBN 80-85668-83-1. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 1]

 8. MESÁROŠOVÁ, Margita. Nadané deti : poznávanie a rozvíjanie ich osobnosti. Prešov : ManaCon, 1998. 183 s. ISBN 80-85668-64-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 4, prezenčne 0]

 9. CZILLINGOVÁ, Jana. Zmierňovanie kurzového rizika pomocou derivátov. In Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5. 1998. - Prešov : MANACON, 1998. ISBN 80-85668-65-3, s. 412-417.
  článok

  článok


 10. CZILLINGOVÁ, Jana. Eskont zmenky. In Acta oeconomica Cassoviensia no 2. - Prešov : ManaCon, 1998. ISBN 80-85668-74-2, s. 110-118.
  článok

  článok