Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČOVÁ, Anna. Reforma daňovej sústavy a jej vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja III. - Prešov : ManaCon, 2005. ISBN 80-89040-28-4, s. 152-163. VEGA 1/0493/03.
  článok

  článok

 2. POLÁK, Matej. Moderné spôsoby pestovania a spracovania koreňovej zeleniny. Prešov : ManaCon, 2000. 186 s. ISBN 80-89040-02-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 3. GERVAIS, Michel - KITA, Jaroslav - VOLOŠIN, Martin. Stratégia podniku : cesty zvyšovania jeho pružnosti a reakčnej schopnosti. Prešov : ManaCon, 1999. 218 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/fnkrJjsJkq> ISBN 80-85668-90-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 4. VRUŽEK, Štefan. Teória a prax manažmentu. Prešov : ManaCon, 1999. 307 s. ISBN 80-85668-80-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 5. DUDINSKÁ, Elvíra. Moderný marketing pre štúdium a prax. Prešov : ManaCon, 1999. 221 s. ISBN 80-85668-83-1. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 6. VAVRINČÍK, Pavel. Tímová koncepcia reinžinieringu. Prešov : ManaCon, 1999. 111 s. ISBN 80-85668-84-X. [Počet ex. : 8, z toho voľných 7, prezenčne 1]
 7. KUZMIŠIN, Peter. Vybrané aspekty fungovania marketingovo riadenej firmy. Prešov : ManaCon, 1999. 103 s. ISBN 80-85668-86-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 8, prezenčne 0]
 8. Acta oeconomica Cassoviensia no 2. 2. diel. [vedecká redaktorka Viktória Bobáková]. Prešov : ManaCon, 1998. 412 s. ISBN 80-85668-74-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5.1998. 1. diel. [zostavovateľ: Martin Vološin ... et al.]. Prešov : MANACON, 1998. 335 s. ISBN 80-85668-65-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 10. Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5. 1998. 2. diel. [zostavovateľ Martin Vološin ... et al.]. Prešov : MANACON, 1998. S. V, 339-591. ISBN 80-85668-65-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]