Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,č. 4. Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,č. 3. Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,č. 2. Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1. Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. ŽABÁR, Vladimír. Prvý návrh normy ISO pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je už k dispozícii. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 11-13. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 6. ČOLLÁK, Mikuláš. Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 6-10. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 7. BURIETA, Ján. Kusy, kusy, kusy ! Stačí to? In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 19-27. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 8. STRÝČEK, Pavol. Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 42-43. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 9. LEGÁT, Václav. Vymezení shody, neshody a řízení neshodné produkce. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 14-18. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 10. KORMANEC, Peter. Kvalita nielen pre stredných a veľkých. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok