Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Natália et al. Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. Recenzenti: Monika Čambáliková, Ján Koper, Bernard Pekár. 1. vydanie. Brno : MSD, 2019. 313 s. ITMS 26210120047, VEIGA 7/2016. ISBN 978-80-7392-325-9.
 2. TARIŠKOVÁ, Natália. Ľudský kapitál v ekonomike a verejnej správe ako kľúčový faktor zmien. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-325-9, s. 71-85 [1,35 AH]. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 3. SKORKOVÁ, Zuzana. Quo vadis byrokracia? In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-325-9, s. 27-41 [1,25 AH].
  článok

  článok

 4. Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor zborníka: Rastislav Funta. 1.vydanie. Brno : MSD, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7392-333-4.
  kniha

  kniha

 5. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. E-government as One of the Guarantees of Public Procurement Legitimacy. In Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-333-4, s. 115-126.
  článok

  článok

 6. SKORKOVÁ, Zuzana. Možnosti využitia kompetenčného prístupu v manažmente ľudských zdrojov vo verejnej správe. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. - Brno : MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-287-0, s. 411-435 [1,05 AH]. VEIGA 7/2016 [VŠ Danubius].
  článok

  článok

 7. TARIŠKOVÁ, Natália. Reconciliation? ... New Ways of Thinking in Doing Business Currently. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. - Brno : MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-287-0, s. 437-454 [1,05 AH]. VEGA 1/0609/16, VEIGA 7/2016 [VŠ Danubius].
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - ČAJKOVÁ, Andrea - LARIONOVA, Nina. Moderné trendy v manažmente organizácií miestnej samosprávy ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja. Recenzenti: Peter Škultéty, Galina Rokina. 1. vydanie. Brno : MSD, 2018. [209 s.] [10,8 AH]. PGTU 01/2015. ISBN 978-80-7392-285-6.
 9. FIFIKOVÁ, Dominika. O solidarite v čase kríz Európskej únie. In Slovensko a Európska Únia: poučenia a možnosti : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Brno, Česká republika : MSD, 2017. ISBN 978-80-7392-280-1, s.189-201.
  článok

  článok

 10. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]