Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,no. 1. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X.
  časopis

  časopis

 2. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/revecp
  časopis

  časopis

 3. KARAHAN, Özcan. Influence of Exchange Rate on the Economic Growth in the Turkish Economy. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 21-34.
  článok

  článok

 4. ANDRLÍK, Břetislav - ZBOROVSKÁ, Lucie. A Model of Vignette for Motor Vehicles in the Czech Republic. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 5-20.
  článok

  článok

 5. 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. 570 s. Dostupné na : <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2020.pdf> ISBN 978-80-210-9610-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 2x ročne. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/fai/issue/archive> ISSN 1804-509X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. ŽÁRSKA, Elena. Nový nástroj pre miestny rozvoj v Slovenskej republike. In 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2020. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3, s. 182-189 online. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 8. 2019 ,no. 2. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2019. ISSN 1804-509X.
  časopis

  časopis

 9. 2019 ,no. 1. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2019. ISSN 1804-509X.
  časopis

  časopis

 10. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha