Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis


 3. Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Peter Adamovský ; recenzenti: Dušan Stanek, Martin Šustr. 1. vydanie. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. CD-ROM [212 s., 10,6 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4440-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu [elektronický zdroj]. Zostavil: Daniel Dujava ; recenzenti: Juraj Sipko, Karol Frank. 1. vyd. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. CD-ROM [68 s., 3,1 AH]. I-16-102-00. ISBN 978-80-225-4322-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Veronika Piovarčiová, Ľubomír Darmo, Peter Adamovský. 1. vyd. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. CD-ROM [132 s., 9,8 AH]. VEGA 1/0409/14. ISBN 978-80-225-4309-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. 2015 ,č. 3. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 7. 2015 ,č. 2. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 8. 2015 ,č. 1. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 9. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová. 1. vyd. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. CD-ROM [570 s.]. ISBN 978-80-225-4078-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015

  elektronická kniha


 10. TOKÁROVÁ, Mária. [Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 119-123. Recenzia na: Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky / Peter Staněk a kolektív ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4150-3.
  článok

  článok