Výsledky vyhľadávania

 1. 2018 ,no. 2. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785
  časopis

  časopis

 2. 2018 ,no. 1. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785
  časopis

  časopis

 3. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746
  časopis

  časopis

 4. BOBENIČ, Tibor - HUDÁK, Matej. Market Structure of Global Steel Industry. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 17-24 online.
  článok

  článok

 5. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Evaluating the Impact of Test Phase of Facebook´s „Explore Feed“ on Selected Facebook Page. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 59-67 online. I-18-107-00.
  článok

  článok

 6. HUDEC, Martin. Perspectives on Influential Determinants of Social Growth and Cohesion. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 35-45 online.
  článok

  článok

 7. STRIČÍKOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - ZUBRO, Tetyana. Comparison of Business Environment in Russia and Slovakia. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 81-90 online.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Financial Knowledge of Secondary School Graduates. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. MANOVÁ, Eva et al. European Society As a Legal Form of Business From the View of Value Added Tax. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 85-100 online. VEGA 1/0310/16.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Selected Indicators of Using E-Government in the Slovak Republic. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 65-73 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok