Výsledky vyhľadávania

 1. 2017 ,č. 1. Information technology applications. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2017. ISSN 1338-6468
  časopis

  časopis


 2. HOLUB, Dušan. Dispozície s cennými papiermi. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 475-481 online.
  článok

  článok


 3. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Pôsobnosť, funkcie a úlohy orgánu dohľadu nad finančným trhom v Rakúskej republike. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 321-328 online.
  článok

  článok


 4. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Matej Horvát ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. online [706 s.]. ISBN 978-80-89453-33-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Information technology applications. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. Neznáma. ISSN 1338-6468. Dostupné na : http://www.e-s-r.org/sk/node/12
  časopis

  časopis


 6. MAGUROVÁ, Hana. Ochrana spotrebiteľa a právo v cestovnom ruchu. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 482-494 online.
  článok

  článok


 7. 2016 ,č. 1. Information technology applications. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2016. ISSN 1338-6468 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Information technology applications

  časopis


 8. 2016 ,no. 2. EU Law journal. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 2453-7098 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. 2016 ,no. 1. EU Law journal. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 2453-7098 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 10. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Istanbulský dohovor ako nástroj eliminácie násilia páchaného na ženách. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 4.4.2016. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISBN 978-80-89453-18-4, s. 115-122.
  článok

  článok