Výsledky vyhľadávania

 1. 2018 ,č. 1. Media Journal. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu. workshop. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 9.3.2018. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-42-9.

 3. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Dostupné na : http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  časopis

  časopis


 4. Global media journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/> ISSN 1339-5246.
  časopis

  časopis


 5. CHUDINOVÁ, Eva. TV Bratislava ako významný regionálny komunikátor v reflexii času. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok


 6. PAUKOVIC, Ján. História a vývoj formy a obsahu informačnej grafiky. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 40-53.
  článok

  článok


 7. HOLETZOVÁ, Katarína. Trendy vo vnímaní a šírení mediálneho obsahu. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 89-94.
  článok

  článok


 8. KURUCOVÁ, Zuzana. Hrozba a výskyt negatívnych javov na internete u detí – digitálnych domorodcov. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 102-110.
  článok

  článok


 9. 2017 ,č. 2. Information technology applications. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2017. ISSN 1338-6468
  časopis

  časopis


 10. 2017 ,č. 1. Information technology applications. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2017. ISSN 1338-6468
  časopis

  časopis