Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. 2019 ,č. 1. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. BAČOVÁ, Monika - KOVÁČOVÁ, Lenka. Komparácia vývoja úverov, vkladov a zadlženosti domácností v bankách na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 49-61.
  článok

  článok

 4. RESHETNIKOVA, Iryna L. Fair Trade as a Modern Tool of Socially Responsible Marketing: Global Trends and Prospects of Application in Ukraine. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 7-18.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal et al. Intenzifikácia výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni využitím obnoviteľných zdrojov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 19-32. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zvýšenie efektívnosti v automobilovej výrobe. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 33-48.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Jozef. Analýza trendov a percentuálneho zastúpenia aktív a pasív. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 62-77. I-19-110-00.
  článok

  článok

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Aromatický marketing a testovanie vôní. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 18-27. APVV-17-0564.
  článok

  článok

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. New Retail Marketing. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 45-54. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠ, Jozef. Cestná doprava v Európskej únii a emisné normy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 44-63.
  článok

  článok