Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3074-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ČONKOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Analýza záujmu študentov o e-learningové vzdelávanie na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 100-107. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 3. LIPTÁKOVÁ, Erika - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 139-148.
  článok

  článok

 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana - PČOLINSKÁ, Lenka - TKÁČ, Michal. Konkurencieschopnosť absolventov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach a ich uplatnenie v praxi. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 149-158. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 5. PČOLINSKÁ, Lenka - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality života spoločnosti so zameraním na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 168-178. SEE/A/037/2.4/X-ENER-SUPPLY.
  článok

  článok

 6. BILOHUŠČINOVÁ, Denisa - NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Systém manažérstva kvality v školstve. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 93-99.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal et al. Vnímanie eLearningového vzdelávania študentmi PHF EU v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 186-195. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Podnikateľ - inovátor v kontexte sociálnej náuky Cirkvi. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 77-92.
  článok

  článok

 9. BAČOVÁ, Monika. Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3.
  článok

  článok