Výsledky vyhľadávania

 1. MEGYESIOVÁ, Silvia. Hospodárska štatistika. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2014. 75 s. [4,46 AH]. ISBN 978-80-85659-78-8.
 2. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu. Recenzovali Vladimír Gazda, Tomáš Löster. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2013. CD-ROM [251 s., 14,60 AH]. ISBN 978-80-85659-77-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. CHAJDIAK, Jozef. Analýza dotazníkových údajov. Bratislava : STATIS, 2013. 108 s. VEGA 1/1164/12, VEGA 1/0335/13. ISBN 978-80-85659-76-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. CHAJDIAK, Jozef. Štatistika jednoducho v Exceli. Bratislava : STATIS, 2013. 341 s. ISBN 978-80-85659-74-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KULTAN, Jaroslav - SERIK, Meruet - FAJKUS, Radim. Informatika pre netechnické školy : (vybrané otázky). Bratislava : STATIS, 2012. 128 s. [8,50 AH]. ISBN 978-80-85659-73-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. CHODASOVÁ, Zuzana. Podnikový controlling : nástroj manažmentu. Recenzenti: Viera Bartošová... [et al.]. Bratislava : STATIS, 2012. 161 s. Ekonomika firmy. ISBN 978-80-85659-70-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STANKOVIČOVÁ, Iveta. Viacrozmerná analýza inovačných procesov. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2011. 99 s. VEGA 1/0536/10. ISBN 978-80-85659-72-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. CHAJDIAK, Jozef. Ekonomika firmy. Bratislava : STATIS, 2011. 224 s. Ekonomika firmy. ISBN 978-80-85659-64-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Urban investments. Bratislava : STATIS, 2010. 167 s. VEGA 1/0456/09. ISBN 978-80-85659-57-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CHAJDIAK, Jozef. Štatistika jednoducho. 3. nezmenené vyd. Bratislava : STATIS, 2010. 194 s. ISBN 978-80-85659-60-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]