Výsledky vyhľadávania

 1. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vedecká konferencia. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. – 24. mája 2018 (Bratislava, Slovensko). 1. vydanie. Bratislava : STIMUL, 2018. online 274 s. ISBN 978-80-8127-231-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ANTALOVÁ, Mária - CHINORACKÁ, Andrea. Sociálna kvalita v SR. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vedecká konferencia. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. – 24. mája 2018 (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : STIMUL, 2018. ISBN 978-80-8127-231-8, s. 114-127 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 3. Mladá rusistika - nové tendencie a trendy. Konferencia mladých rusistov. Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III : zborník príspevkov účastníkov 3. bratislavskej konferencie mladých rusistov : [27. 3. 2015, Bratislava, Slovensko]. Recenzenti: Mária Kusá, Anton Eliáš. 1. vyd. Bratislava : STIMUL, 2015. CD-ROM [366 s.]. ISBN 978-80-8127-125-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III

  elektronická kniha

 4. LORKOVÁ, Zuzana. Slovenské preklady diel pre deti a mládež z ruskojazyčného priestoru od roku 2000. In Mladá rusistika - nové tendencie a trendy. Konferencia mladých rusistov. Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III : zborník príspevkov účastníkov 3. bratislavskej konferencie mladých rusistov : [27. 3. 2015, Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : STIMUL, 2015. ISBN 978-80-8127-125-0, s. 135-145 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Ruský internetový slang v lingvodidaktickom aspekte. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 94-102. KEGA 072UK-4/2015.
  článok

  článok

 6. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Diplomatická korešpondencia ako jedna z foriem interkultúrnej komunikácie. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 103-111.
  článok

  článok

 7. HELMOVÁ, Milena. K otázkam rozvíjania odbornej jazykovej a interkultúrnej kompetencie v obchodných rokovaniach v nemeckom jazyku. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 42-48.
  článok

  článok

 8. HUDÍKOVÁ, Stanislava. K niektorým lingvodidaktickým osobitostiam hospodárskej korešpondencie v ruskom jazyku. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 55-64.
  článok

  článok

 9. MOČKOVÁ LORKOVÁ, Zuzana. Prekladová próza po roku 2000 ako jeden z nositeľov ruskej kultúry na Slovensku. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 84-93.
  článok

  článok

 10. KVAPIL, Roman. Kontextové súvislosti v úvahách o slovenskej rusistike. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 65-76.
  článok

  článok