Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 2. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 1. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167.
  časopis

  časopis

 3. RICHNÁK, Patrik - SÁRMÁNY, Júlia. Vývoj a postavenie Industry 4.0 vo svete a na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 2, s. 3-9 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 4. NOVÁČKOVÁ, Daniela. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o bilaterálnej investičnej dohode z pohľadu perspektívy medzinárodného práva. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 2, s. 20-39.
  článok

  článok

 5. BAKYTOVÁ, Jana. Hospodársky a sociálny vývoj v Paraguaji koncom 20. a začiatkom 21 storočia. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 2, s. 40-50.
  článok

  článok

 6. MIČÁTEK, Vladislav. Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 7. KOVAĽOVÁ, Jana - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 8. RICHNÁK, Patrik - GAJDOŠ, René. Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-8 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 9. MIŠKO, Dávid - VAGAŠ, Matúš - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 10. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu. 4x ročne. Dostupné na : <https://sam-km.webnode.sk/vedecky-casopis/aktualne-cislo/> ISSN 2453-8167.
  elektronický časopis

  elektronický časopis