Výsledky vyhľadávania

 1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://ba.sopk.sk/download.php?sekcia=2
  časopis

  časopis


 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2017. 133 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-66-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 4. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2017. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 69 s. ISBN 978-80-89105-65-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 5. OCHOTNICKÝ, Pavol - HOFREITER, Miloš - VAŠKOVIČ, Ladislav. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 123 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-64-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. MARIAK, Vladimír - VAŠKOVIČ, Ladislav - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2015. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 96 s. ISBN 978-80-89105-61-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. RAMBERG, Jan. Sprievodca MOK k Incoterms 2010 [elektronický zdroj]. Slovenský preklad: Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. online [228 s., 10 AH]. ISBN 978-80-89105-63-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2016. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 69 s. ISBN 978-80-89105-62-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 9. ZÁRUBA, Petr - POSPÍŠIL, Martin. Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii, v Českej republike a v Slovenskej republike. Košice : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. 136 s. ISBN 978-80-8129-036-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2015. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. 66 s. ISBN 978-80-89105-59-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]