Výsledky vyhľadávania

 1. PALKO, František. Koordinácia fiškálnej politiky ekonomík krajín Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky. In Hospodárska politika : vybrané kapitoly. - Bratislava : Sprint dva, 2012. ISBN 978-80-89393-87-9, s. 233-267 [1,7 AH].
  článok

  článok

 2. PORVAZNÍK, Ján. Celostný manažment. 5. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 360 s. [22 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-58-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 6, prezenčne 9]
 3. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Miriam. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-38-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír - CIBÁK, Ľuboš. Finančná kontrola. Bratislava : Sprint dva, 2011. 240 s. Economics. ISBN 978-80-89393-40-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Benchmarking slovenských miest 2004-2009 : výstup z výskumu spoločnej výskumnej úlohy Komunálneho centra, n.o., Piešťany a VŠEMvs v Bratislave : výstup projektu 1/09 - GA, Grantovej agentúry VŠEMvs. Bratislava : Sprint dva, 2011. 108 s. ISBN 978-80-89393-47-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Metódy a techniky regionálnej analýzy. Bratislava : Sprint dva, 2011. 148 s. Economics. ISBN 978-80-89393-39-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. FILIP, Stanislav - ŠIMÁK, Ladislav - KOVÁČ, Marián. Manažment rizika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 199 s. Economics. ISBN 978-80-89393-49-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 8. BARANCOVÁ, Helena. Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 190 s. Juristika. ISBN 978-80-89393-50-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KORAUŠ, Antonín. Financial marketing. Reviewers: Kajetána Hontyová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Sprint dva, 2011. 512 s. Economics. ISBN 978-80-89393-57-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BALÁŽ, Peter et al. Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ. Bratislava : Sprint dva, 2011. 278 s. [14,40 AH]. Economics. VEGA 1/0771/10. ISBN 978-80-89393-70-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 4]