Výsledky vyhľadávania

 1. 2009 ,č. 4. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 2. 2009 ,č. 3. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 3. 2009 ,č. 2. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 4. 2009 ,č. 1. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 5. PACÁKOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Kredibilný odhad škodovej frekvencie. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 2, s. 122-126. VEGA 1/0724/08.
  článok

  článok


 6. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - PFAFFOVÁ, Zdeňka. Politika finančního cílování výdajové strany rozpočtu EU. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 2, s. 35-53.
  článok

  článok


 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠOLTÉS, Michal. Aktuárske modely pre poistenie kritických chorôb. - Registrovaný: Web of Science, SCOPUS. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 3, s. 69-76.
  článok

  článok


 8. HOMMEROVÁ, Dita - KRÁLOVÁ, Lenka. Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 3, s. 77-90.
  článok

  článok


 9. VAJDA, Viliam - DELINA, Radoslav. Výskum stavu elektronického obchodu v slovenskom priemysle. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 3, s. 91-102.
  článok

  článok


 10. TOMEK, Gustav - VÁVROVÁ, Věra. Operační, provozní či operativní management výroby. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 4, s. 46 - 53.
  článok

  článok