Výsledky vyhľadávania

 1. 2009 ,č. 4. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2009 ,č. 3. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2009 ,č. 2. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2009 ,č. 1. E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - PFAFFOVÁ, Zdeňka. Politika finančního cílování výdajové strany rozpočtu EU. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 2, s. 35-53.
  článok

  článok

 6. UŽÍK, Martin - ŠOLTÉS, Vincent. Vplyv zmeny ratingu na ceny spoločností obchodovaných na kapitálovom trhu. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 1, s. 49-56.
  článok

  článok

 7. RYBYŠAROVÁ, Marcela - LELEK, Tomáš. Financial stability of the Czech insurance business. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 1, s. 68-76.
  článok

  článok

 8. GIULIANO, Angela. Financial services offered by a multidisciplinary B2B network. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 1, s. 77-87.
  článok

  článok

 9. KLIEŠTIK, Tomáš. Kvantifikácia efektivity činností dopravných podnikov pomocou data envelopment analysis. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 1, s. 133-145.
  článok

  článok

 10. HOMMEROVÁ, Dita - KRÁLOVÁ, Lenka. Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 3, s. 77-90.
  článok

  článok