Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 1. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 5x ročne. ISSN 1338-3272. Dostupné na : https://www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas
  časopis

  časopis


 3. 2018 ,č. 4. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. 2018 ,č. 5. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. 2018 ,č. 2. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. 2018 ,č. 3. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. 2018 ,č. 1. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 8. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko, [elektronický zdroj]. Recenzenti: Katarína Fichnová, Dagmar Inštitorisová, Milan Džupina ...[et al.]. 1. vydanie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. CD-ROM 59 s. KEGA 008UMB-4/2015, VEGA 1/0216/15. ISBN 978-80-558-1315-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 10. 2017 ,č. 5. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis