Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. Mimoriadne číslo. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 6. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,č. 5. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 4. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2019 ,č. 2. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2019 ,č. 1. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 5x ročne. ISSN 1338-3272. Dostupné na : https://www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas
  časopis

  časopis

 8. Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. 2018 ,č. 4. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2018 ,č. 5. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1338-3272 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis