Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  časopis

  časopis


 2. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2x ročne. ISSN 1335-7069. Dostupné na : http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1326
  časopis

  časopis


 3. Študentská vedecká aktivita 2018. Študentská vedecká aktivita 2018 : zborník prác študentov : 12. 4. 2018, [Banská Bystrica, Slovensko] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. CD-ROM [80 s.]. ISBN 978-80-557-1401-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Recenzentky: Gabriela Korimová, Eva Hudecová. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. CD-ROM [310 s.]. VEGA 1/0991/12. ISBN 978-80-557-0696-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. MUSOVÁ, Zdenka. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 227 s. Studia oeconomica, 42. ISBN 978-80-557-0516-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. ŠURANOVÁ, Zuzana - CILIKOVÁ, Oľga - HARMANIAKOVÁ, Anna. Účtovníctvo vo verejnom sektore : zbierka príkladov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2013. 169 s. ISBN 978-80-557-0480-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. 2013 ,č. 1-4. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. 4x ročne. ISSN 0139-8660 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. 2013 ,č. 1-2. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. 2x ročne. ISSN 1335-7069 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 10. POMPUROVÁ, Kristína. Atraktívnosť Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 157 s. Studia oeconomica, 43. ISBN 978-820-557-0529-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]