Výsledky vyhľadávania

 1. ČARNICKÝ, Štefan - HABIŇAKOVÁ, Martina - DUGAS, Jaroslav. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov. Recenzenti: Mojmír Kokles, Peter Mesároš. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2016. 108 s. [6 AH]. Ekonómia a manažment. VEGA 1/0562/14. ISBN 978-80-89383-35-1.
 2. STANKOVIČ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Úvod do manažérstva spoločensky zodpovedného podnikania. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš, Vilém Kunz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 198 s. [10 AH]. Ekonóm a manažment. ISBN 978-80-89383-33-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Organizovanie a organizačné štruktúry. Recenzenti: Peter Mesároš, Vojtech Ferencz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 136 s. [6,35 AH]. Ekonómia a manažment. ISBN 978-80-89383-34-4.
 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - JANIČOVÁ, Daniela - KUBÍKOVÁ, Zuzana. Differences in performance of domestic and foreign-owned companies. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2014. ISSN 1336-4103, 2014, roč. 12, č. 1-2, s. 14-21.
  článok

  článok

 5. STANKOVIČ, Lýdia. Úvod do manažérskych teórií. Recenzenti: Peter Mesároš, Cecília Olexová. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2014. 86 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-89383-31-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. DEMJANOVÁ, Lucia - BAŠISTOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z makroekonomických aspektov sociálnej práce. Recenzenti Peter Mesároš, Petr Suchánek. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 91 s. [4,08 AH]. ISBN 978-80-89383-21-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. BAŠISTOVÁ, Alena - STANKOVIČ, Lýdia. Vybrané kapitoly zo základov ekonómie pre sociálnu prácu. Recenzenti Peter Mesároš, Petr Suchánek. 2. dopl. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 85 s. [4,12 AH]. ISBN 978-80-89383-22-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. BAŠISTOVÁ, Alena - DEMJANOVÁ, Lucia - BRUOTHOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly z manažérskej ekonomiky pre sociálnu prácu. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš. 2. preprac. a rozš. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 143 s. [7,50 AH]. ISBN 978-80-89383-25-2.
 9. MESÁROŠ, Peter - DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech. Komunikačné systémy. Recenzenti: Radoslav Delina, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 127 s. [8,47 AH]. ISBN 978-80-89383-23-8.
 10. FERENCZ, Vojtech. Inovačný marketing. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 197 s. [13,13 AH]. ISBN 978-80-89383-24-5.