Výsledky vyhľadávania

  1. KITA, Jaroslav et al. Rozvoj marketingových aktivít vo vzťahu k formovaniu štrukturálnej a regionálnej politiky : expertná štúdia. 30. apríl 1992. Dimenzie obchodu v rámci profilujúcich sa prvkov systému trh. Bratislava : VŠE OBF - Katedra marketingu, 1992. 42 s.

  2. KITA, Jaroslav et al. Rozvoj marketingových aktivít vo vzťahu k formovaniu štrukturálnej a regionálnej politiky : expertná štúdia. 30. jún 1992. Vplyv špecifík regiónov na rozvoj marketingových aktivít subjektov podnikania. Bratislava : VŠE OBF - Katedra marketingu, 1992. 48 s.

  3. KITA, Jaroslav et al. Rozvoj marketingových aktivít vo vzťahu k formovaniu štrukturálnej a regionálnej politiky : expertná štúdia. 30. september 1992. Zohľadnenie vplyvu štrukturálnej politiky na rozvoj regiónov. Bratislava : VŠE OBF - Katedra marketingu, 1992. 164 s.

  4. KITA, Jaroslav. Rozvoj marketingových aktivít vo vzťahu k formovaniu štrukturálnej a regionálnej politiky : expertná štúdia. 31. október 1992. Syntetické závery. Bratislava : VŠE OBF - Katedra marketingu, 1992. 39 s.