Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Zmeny v zákone o účtovníctve účinné od 1. januára 2018. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2018. ISSN 1336-5207, 22. január 2018, roč. 15, č. 1-2, s. 2-3.
  článok

  článok


 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie zákonného rezervného fondu v akciovej spoločnosti v roku 2017. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2017. ISSN 1336-5207, 14. november 2017, roč. 14, č. 21, s. 5-6.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody v roku 2017. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1335-3772, 31. máj 2017, roč. 12, č. 10, s. 5-7.
  článok

  článok


 4. VÁLEK, Juraj. Konsignačný sklad z pohľadu DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 15. máj 2017, roč. 13, č. 9, s. 3-4.
  článok

  článok


 5. VÁLEK, Juraj. Reklamné predmety a DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 15. máj 2017, roč. 13, č. 9, s. 2-3.
  článok

  článok


 6. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu z pohľadu vzniku daňovej povinnosti v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 17, s. 2-3.
  článok

  článok


 7. VÁLEK, Juraj. Čiastočné odpočítanie DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 8, s. 4-5.
  článok

  článok


 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov u konateľov, spoločníkov, členov štatutárnych orgánov a iných orgánov poberajúcich odmenu za výkon funkcie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2017. ISSN 1336-5207, 11. apríl 2017, roč. 14, č. 7, s. 2-4.
  článok

  článok


 9. VÁLEK, Juraj. Ťarchopis z pohľadu DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 11. apríl 2017, roč. 13, č. 7, s. 2-3.
  článok

  článok


 10. VÁLEK, Juraj. Prijaté dobropisy a DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 11. apríl 2017, roč. 13, č. 7, s. 3-5.
  článok

  článok