Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 2. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X.
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 2. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551.
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,č. 1. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551.
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 1. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X.
  časopis

  časopis

 5. NOVOTNÝ, Lukáš. Víceúrovňové vládnutí a cestovní ruch: příklad nového zákona o cestovním ruchu a nové strategie cestovního ruchu v Horním Rakousku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 49-54.
  článok

  článok

 6. KMECO, Ľubomír. Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 36-48.
  článok

  článok

 7. ŽUFAN, Jan. K problematice zaměstnanosti v odvětví CZ NACE I – Ubytování, stravování a pohostinství. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 63-70.
  článok

  článok

 8. GULÁŠOVÁ, Ivica - BABEČKA, Jozef - GÖRNEROVÁ, Lenka. Komunikácia sestry so znevýhodneným pacientom. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 1, s. 83-93.
  článok

  článok

 9. JANÍK, Petr. Využití multiagentního modelování k predikci návštěvnosti vybraných krajů v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 2, s. 31-40.
  článok

  článok

 10. DUŠEK, Jiří. Význam a role spolupráce obcí Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 2, s. 21-30.
  článok

  článok