Výsledky vyhľadávania

 1. Hybné sily rozvoja regiónov. Medzinárodný vedecký seminár. Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM [334 s.]. ISBN 978-80-89600-00-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. CD-ROM [574 s.]. ISBN 978-80-970802-1-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný vedecký seminár. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : crr, 2011. CD-ROM [435 s.]. ISBN 978-80-8137-001-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. BETÁKOVÁ, Janka - OTRUBČÁK, Peter. Forms, tools and new trends of public relations in social work. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 33-40.
  článok

  článok


 5. BOLAŇOSOVÁ, Katarína. Európske súvislosti systému riadenia kultúry v Slovenskej republike. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 49-55.
  článok

  článok


 6. BREZÁNIOVÁ, Mária. Vzdelávanie ako nevyhnutný nástroj rozvoja verejného sektora. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 57-64.
  článok

  článok


 7. ČEJKOVÁ, Viktória. O sprostredkovaní poistenia pre subjekty územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 89-94.
  článok

  článok


 8. DAŇKOVÁ, Alena - DAŇKO, Jozef. Služby vo verejnom sektore. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 95-100.
  článok

  článok


 9. GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Vyšší územný celok - jeho postavenie, kompetencie a úlohy v rozvoji regiónov. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 109-115.
  článok

  článok


 10. CHUDÁ, Elena. Potreba harmonizácie dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 127-134.
  článok

  článok