Výsledky vyhľadávania

 1. Hybné sily rozvoja regiónov. Medzinárodný vedecký seminár. Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM [334 s.]. ISBN 978-80-89600-00-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. JÁNOŠOVÁ, Veronika - JÁNOŠOVÁ, Zuzana. Slovenská republika sa zaviazala plniť Pakt pre euro. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 135-139.
  článok

  článok

 3. KOKLES, Mojmír - BODIŠ, Miloš. Informačné systémy ako nástroj monitoringu životného prostredia. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 161-170.
  článok

  článok

 4. MIŠÚN, Juraj - HUDÁKOVÁ, Ivana. Talent manažment ako súčasť konkurenčnej výhody. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 239-246.
  článok

  článok

 5. PRIEČKOVÁ, Katarína. Postavenie manažéra vo verejnej správe a nároky kladené na jeho osobnosť. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 295-300.
  článok

  článok

 6. TOKÁROVÁ, Mária. Výzvy politiky ochrany hospodárskej súťaže v Európskej únii v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 401-406.
  článok

  článok

 7. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný vedecký seminár. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : crr, 2011. CD-ROM [435 s.]. ISBN 978-80-8137-001-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Cloud computing a jeho využitie vo verejnej správe. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 117-125.
  článok

  článok

 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Reforma daňovej a colnej správy v Slovenskej republike. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 207-216.
  článok

  článok

 10. RÓZSA, Zoltán - FILIP, Stanislav - TOKÁROVÁ, Mária. Vyučovanie marketingového výskumu v e-learningovom prostredí Collaborize Classroom. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 311-320.
  článok

  článok