Výsledky vyhľadávania

 1. BALEHA, Andrianna. Pomošč` Jevropejskogo Sojuza razvitiju stran Centraľnoj Azii. In Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 9-14 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BALEHA, Andrianna. Voda - istočnik prava naselenija Centraľnoj Azii na stabilnosť i bezopasnosť. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 83-92 online.
  článok

  článok

 3. BALEHA, Andrianna. Územné spory medzi štátmi Strednej Ázie po rozpade ZSSR. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 29-37 online.
  článok

  článok

 4. TOKHIROV, Azizbek. The Impact of Migration on Well-Being in a Remittances Dependent Economy. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 3, pp. 265-281 online.
  článok

  článok

 5. ČECH, Ľubomír. Hranice v regióne Strednej Ázie a scenáre ich možných zmien pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-15. KEGA 015EU–4/2018.
  článok

  článok

 6. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie so zameraním na Kazachstan. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 33-41. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 7. MINÁRIK, Marek. Impact of the Quality of Business Environment on the Maritime Freight Rates: The Case of the Transportation Corridor Southeast Asia – Northern Europe. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 86-98. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 8. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 7-14 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 9. LUPTÁKOVÁ, Anabela. Perspektívy a výzvy eurázijskej integrácie. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 169-177 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 10. Measuring Academic Impact of Research at South-East Asian Universities : the System of the Assessment of Impact and Quality of Research (SAIQoR). Reviewers: Anetta Čaplánová, Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 127 s. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. ISBN 978-80-88356-00-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]