Výsledky vyhľadávania

 1. HUDECOVÁ, Ivana. Cestovné náhrady z pohľadu účtovného. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 59-60.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Účtovanie enviromentálnych nákladov a výnosov podnikových materiálových tokov. In Rozvoj euroregiónu Beskydy 13. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 13 : Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok 15 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - digitálna bezpečnosť - bezpečnosť. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1620-5, s. 44-56. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 2]
 4. KOLEMBUS, Anton. Výdavky na reprezentáciu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 12, s. 40-48.
  článok

  článok

 5. KRUPÁŠOVÁ, Dominika - KLIMEK, Miroslav. Účtovanie nákladov a výnosov podniku v kontexte uplatňovania účtovných zásad. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 235-241 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká rezerv a nevyfakturovaných dodávok v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 4, s. 10-15.
  článok

  článok

 7. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká bežných transferov obce. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 28. január 2016, roč. 10, č. 1, s. 3-4.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍKOVÁ, Elena. New standards for the recognition of revenue and its impact on business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 765-770 CD-ROM. KEGA 042EU-4/2015 (100%).
  článok

  článok

 9. ANTALOVÁ, Renáta. Alokácia nákladov v manažérskom účtovníctve ako nástroj ovplyvňovania finančnej situácie podniku. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 9-12.
  článok

  článok

 10. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká v účtovaní nákladov v štátnej rozpočtovej organizácii. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 31. august 2015, roč. 9, č. 8, s. 8-9.
  článok

  článok