Výsledky vyhľadávania

 1. ALIBHAI, Salim - BAKKER, Erwin - BALASUBRAMANIAN, T. V. Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards 2018. Hoboken : John Wiley & Sons., 2018. 1007 s. ISBN 9781119461500. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 3x ročne. ISSN 1744-9480. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/raie20/current
  časopis

  časopis

 3. MLÁDEK, Robert. IFRS and US GAAP. Praha : Leges, 2017. 464 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-194-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. FLOOD, Joanne M. Wiley GAAP 2016 : interpretation and application of generally accepted accounting principles. Chichester : John Wiley & Sons, 2016. 1450 s. Accounting. ISBN 978-1-119-10606-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. International financial reporting standards IFRS : as issued at 1 january 2015 : this edition is issued in two parts. Part A. London : International Accounting Standards Board, 2015. A1512 s. ISBN 978-1-909704-71-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. International financial reporting standards IFRS : as issued at 1 january 2015 : this edition is issued in two parts. Part B. London : International Accounting Standards Board, 2015. B2814 s. ISBN 978--1-909704-71-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DANIELS, John D. - RADEBAUGH, Lee H. - SULLIVAN, Daniel P. International business : environments and operations. 15th global ed. Harlow : Pearson, 2015. 896 s. Always learning. ISBN 978-1-292-01679-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. TUMPACH, Miloš - MANOVÁ, Eva - MELUCHOVÁ, Jitka. Relevantnosť národného podnikového finančného výkazníctva v Slovenskej republike z pohľadu veriteľov ako neprivilegovaných používateľov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 5, s. 495-507. MŠVVaŠ 023EU-4/2012.
  článok

  článok

 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - MARKOVIČ, Peter - MOKOŠOVÁ, Daša. Fair value and its importance for financial decision-making. - Registrovaný: Web of Science. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 2nd International scientific conference, Prague, october 10, 2014. - Prague : Anglo-American University, 2014. ISBN 978-80-87658-12-3, p. 64-69 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok