Výsledky vyhľadávania

 1. Daňový špeciál : [časopis pre pokročilých daňových špecialistov]. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1338-2918. Dostupné na : www.zakon.sk
  časopis

  časopis

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 70-90.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÁ, Ľudmila. Opravná účtovná závierka. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 26-33.
  článok

  článok

 4. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie obstarania nehnuteľnosti na predaj. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 34-39.
  článok

  článok

 5. KOLEMBUS, Anton. Vysporiadanie výsledku hospodárenia v akciovej spoločnosti a spoločnosti s. r. o. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 5, s. 26-36.
  článok

  článok

 6. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 5, s. 17-26.
  článok

  článok

 7. HULITKA, Gábor. Chyby účtovníctva v praxi malých firiem. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 9, s. 28-38.
  článok

  článok

 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 10, s. 29-42.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília - HÁJEK, Jan. Virtuálne meny z pohľadu účtovníctva. In Slovensko-české dni daňového práva: zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb. medzinárodná vedecká konferencia. IV. Slovensko-české dni daňového práva: zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo: recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-574-0043-1, s. 255-263 online. APVV-19-0124.
  článok

  článok

 10. VANKOVÁ, Lucia. Manká a škody v zákone o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 12, s. 2-15.
  článok

  článok