Výsledky vyhľadávania

 1. ELBERT, Tomáš. Banky vs. kryptoměny. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 7, s. 18-19.
  článok

  článok


 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Vývoj na trhu termínovaných vkladov bánk na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 40-44.
  článok

  článok


 3. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav. Trends in Domestic and Foreign Securities Held by Slovak Banks for Third Parties. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-52. VEGA 1/0007/16 (50%), VEGA 1/0404/16 (50%).
  článok

  článok


 4. PISA 2015 Results : Student's Financial Literacy. Volume IV. Paris : OECD, 2017. 265 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en> ISBN 978-92-64-27023-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. RYBÁČEK, Václav - FOŘTOVÁ, Jitka - SKALÁKOVÁ, Šárka. Valuation of Volunteer Work in Satellite Account of Non-Profit Institutions. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 4, pp. 16-24.
  článok

  článok


 6. URBANOVSKÝ, Tomáš. The Connection between the Exchange Rate and the Balance of Payments Accounts in the Czech Republic: An Econometric Approach. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1804-509X, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 58-71.
  článok

  článok


 7. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha


 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Bankový platobný záväzok – nový nástroj obchodného financovania. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok


 9. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Aspekty vybraných bankových služieb pre finančných spotrebiteľov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 243-251.
  článok

  článok


 10. ŠKRINIAR, Pavel. Škatuľkovanie nie je hazard. In Týždeň. - Bratislava : W PRESS, 2014. ISSN 1336-5932, 2. júna 2014, roč. 11, č. 23.
  článok

  článok