Výsledky vyhľadávania

 1. JANČÍKOVÁ, Eva. Bankový platobný záväzok – nový nástroj obchodného financovania. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok


 2. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha


 3. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Aspekty vybraných bankových služieb pre finančných spotrebiteľov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 243-251.
  článok

  článok


 4. ŠKRINIAR, Pavel. Škatuľkovanie nie je hazard. In Týždeň. - Bratislava : W PRESS, 2014. ISSN 1336-5932, 2. júna 2014, roč. 11, č. 23.
  článok

  článok


 5. KOTASOVÁ, Miroslava. Prechod na SEPA – po úspešnom začiatku ďalšia práca. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Jún 2014, roč. 22, č. 6, s. 10-12.
  článok

  článok


 6. ŠKRINIAR, Pavel. Najmä to, čo využívam. In Týždeň. - Bratislava : W PRESS, 2014. ISSN 1336-5932, 28. apríla 2014, roč. 11, č. 18.
  článok

  článok


 7. BAŇAŘOVÁ, Michaela. Students' satisfaction as a competitive advantage in the financial products market: a comparative study. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISSN 1804-1728, březen 2014, č. 1, s. 104-123.
  článok

  článok


 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Inovations in banking. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014 : medzinárodná vedecká konferencia, 12. decembra 2014, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. ISBN 978-80-89453-06-1, s. 27-35 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MESAROŠOVÁ, Mária. Výplata nemocenských dávok a prechod na SEPA úhrady v tuzemskom platobnom styku. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. ISSN 1337-9844, 2014, č. 1, s. [11-12] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182095/casopis_01_2014%20%282%29%20%281%29.pdf>
  článok

  článok


 10. BAČOVÁ, Monika. Dlhové financovanie : kurz [elektronický zdroj]. Prednáška 10. Platobný styk. Košice, 2014. online [52 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha