Výsledky vyhľadávania

 1. Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2016 (simulované údaje). Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 44 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-558-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. VLAČUHA, Róbert - KOTLÁR, Jozef. Štatistika rodinných účtov v krajinách V4. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 52-58.
  článok

  článok

 3. Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 187 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-473-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. LABUDOVÁ, Viera. Možnosti použitia Theilovho indexu pri meraní sociálnych nerovností. In RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) : 8. mezinárodní vědecká konference : Praha, 12.-13. 11. 2015. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. ISBN 978-80-245-2112-1, s. 123-132 CD-ROM. VEGA 1/0761/12 50%, VEGA 1/0092/15 50%.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Identification of relevant factors and quantification of their influences on Slovak households expenditure on food and non-alcoholic beverages. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 189-199.
  článok

  článok

 6. PASTOR, Karol. Empirická spotrebná funkcia a určenie životného minima. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 143-148. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 7. LEQUILLER, Francois - BLADES, Derek. Understanding national accounts. 2nd ed., revised and expanded. Paris : OECD, 2014. 516 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264214637-en> ISBN 978-92-64-21462-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠOLTÉS, Erik - DÚŽIK, Ondrej. Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od relevantných faktorov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 4, s. 12-27. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0193322/Slovenska_statistika_a_demografia_4_2014.pdf>
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Typológia peňažných výdavkov domácností na Slovensku pomocou metódy hlavných komponentov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 4, s. 28-39. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0193322/Slovenska_statistika_a_demografia_4_2014.pdf>
  článok

  článok

 10. LICHNER, Ivan - PETRÍKOVÁ, Kristína. Odhad výdavkových elasticít pomocou modelu QUAIDS - prípad Slovenska. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 150-156. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok