Výsledky vyhľadávania

 1. MINTÁL, Ján. Životné minimum od 1. júla 2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 10-12.
  článok

  článok


 2. SLANINKOVÁ, Katarína. Odvodová úľava. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 39-37.
  článok

  článok


 3. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Zmena životného minima a vplyvy na mzdové parametre od 1. júla 2017. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 9, s. 21-24.
  článok

  článok


 4. RABATINOVÁ, Marcela. Životné minimum od 1.7.2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1335-3772, 30. jún 2016, roč. 12, č. 12, s. 1-6.
  článok

  článok


 5. VÁLEK, Juraj. Daňový bonus v súvislosti s daňovým priznaním za rok 2015. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1335-3772, 29. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 4-6.
  článok

  článok


 6. SCHULTZOVÁ, Anna. Vplyv daňových stimulov na zamestnanosť v Slovenskej republike. In Jevrointegracija - 2016. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Jevrointegracija - 2016 : tezi XVI mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji, 26 sičnja 2016, Ľviv. - Ľviv : Galic`ka Vidavniča Spilka, 2016. ISBN 978-617-7363-26-1, s. 124-134. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 7. SCHULTZOVÁ, Anna. Impact of tax incentives on the competitiveness of SMEs in Slovakia and in selected countries. In New challenges in public finances 2016 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4329-3, s. [1-16] CD-ROM. APVV-15-0322, VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 8. STRÝČKOVÁ, Jolana. Mzdové veličiny a základné pravidlá pri ich aplikovaní v praxi od. 1.1.2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 4-5, s. 57-82.
  článok

  článok


 9. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HARUMOVÁ, Anna. Finančný reporting odložených daní [elektronický zdroj]. Recenzenti: Božena Chovancová, Katarína Vavrová. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. online [166 s., 8,3 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-63535-862-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha