Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠTOFF, Martin. Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete - Dnes jej reálne hrozí, že ťažba klesne na nulu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. Sucho pomáha solárnym elektrárňam, ekonomiku ako celok však poškodzuje. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. BROCKOVÁ, Katarína - KUCHARČÍK, Rudolf - ZUBRO, Tetyana. Hospodárske a politické dôvody úpadku Osmanskej ríše. In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 7-14 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. POTISKOVÁ, Ingrid. Analýza príčin kritického stavu agrosektora. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 139-145 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Hynek. Příští finanční krize – jaká bude ? In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. Október, s. 1-3.
  článok

  článok

 6. KING, Stephen D. Až dojdou peníze : konec západního blahobytu. Přeložil: Jan Kalandra. Praha : Nakladatelství Paseka, 2014. 286 s. ISBN 978-80-7432-493-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality : [how today's divided society endangers our future]. New York : W. W. Norton and Company, 2013. 523 s. ISBN 978-0-393-34506-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ČECH, Ľubomír. Vybrané faktory ovplyvňujúce riešenie súčasnej situácie v Afganistane. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 125-136.
  článok

  článok

 9. The economic adjustment programme for Ireland. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 89 s. European economy. ISBN 978-92-79-19325-5. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The economic adjustment programme for Greece : third review - winter 2011. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 135 s. European economy. ISBN 978-92-79-19327-9. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]