Výsledky vyhľadávania

 1. POTISKOVÁ, Ingrid. Analýza príčin kritického stavu agrosektora. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 139-145 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 2. ČERNÝ, Hynek. Příští finanční krize – jaká bude ? In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. Október, s. 1-3.
  článok

  článok

 3. KING, Stephen D. Až dojdou peníze : konec západního blahobytu. Přeložil: Jan Kalandra. Praha : Nakladatelství Paseka, 2014. 286 s. ISBN 978-80-7432-493-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality : [how today's divided society endangers our future]. New York : W. W. Norton and Company, 2013. 523 s. ISBN 978-0-393-34506-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ČECH, Ľubomír. Vybrané faktory ovplyvňujúce riešenie súčasnej situácie v Afganistane. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 125-136.
  článok

  článok

 6. The economic adjustment programme for Portugal. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 116 s. European economy. ISBN 978-92-79-19331-6. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. The economic adjustment programme for Ireland. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 89 s. European economy. ISBN 978-92-79-19325-5. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The economic adjustment programme for Greece : third review - winter 2011. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 135 s. European economy. ISBN 978-92-79-19327-9. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. The economic adjustment programme for Greece : fourth review - spring 2011. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 162 s. European economy. ISBN 978-92-79-19337-8. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MALONEY, Michael. Investujte do zlata a stříbra. Přeložila: Jana Novotná. Praha : PRAGMA, 2010. 244 s. Poradci bohatého táty. ISBN 978-80-7349-156-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]