Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2120  
Vaša otázka: Heslá = "úpravy právne"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Dohody o vykonaní práce - právna úprava. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 31-34.
  článok

  článok

 2. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Práca nadčas. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 2, s. 16-18.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Záznamy o spracovateľských činnostiach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 4. STANLEY, Renáta. Dôležité legislatívne zmeny v stravovaní zamestnancov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 1, s. 6-15 online.
  článok

  článok

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Právna úprava mzdy v pracovnom práve. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 3, s. 35-38.
  článok

  článok

 6. KOČIŠ, Michal. Vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 2-10.
  článok

  článok

 7. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov a osôb samostatne zárobkovo činných. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 1, s. 5-10.
  článok

  článok

 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 106-157.
  článok

  článok

 9. TEKELI, Jozef. Nájomná zmluva na 99 rokov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 2, s. 5-6.
  článok

  článok

 10. ZÁMOŽÍK, Jozef. Zabezpečenie peňažných prostriedkov na bankovom účte v civilnom procese. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok