Výsledky vyhľadávania

 1. CHUDJÁK, František. Sporenie na Slovensku do roku 1918. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 29-30.
  článok

  článok

 2. FUKASOVÁ, Daniela. Zväz roľníckych vzájomných pokladníc. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 23-25.
  článok

  článok

 3. FERJO, Ján. Finanční instituce neví, kdo jim přináší největší zisk. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 4. ČABOUN, Jan. Buďte mobilní bezpečně! : (ne)bezpečné mobily ve finančních institucích. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 3, s. 25.
  článok

  článok

 5. HOUSER, Robert. "Logy" ve finančních institucích. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1213-4273, 2009, roč. 17, č. 12, s. 33.
  článok

  článok

 6. BRODSKÝ, Jan. Jak získat z ICT více za méně peněz. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1213-4273, 2009, roč. 17, č. 12, s. 34 - 35.
  článok

  článok

 7. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Úloha bankového a finančného sektora v procese zavedenia eura. In Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi : odborný mesačník pre oblasť finančných služieb. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1337-5938, 2008, č. 4, s. 18-22.
  článok

  článok

 8. HINZ, František. Sto let odborů v peněžnictví. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1213-4273, 2007, roč. 15, č. 6-7, s. 24-25.
  článok

  článok

 9. TKÁČ, Marián. Počiatky slovenského bankovníctva. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. ISSN 0323-262X, 2006, roč. 35, č. 3, s. 267-277.
  článok

  článok

 10. Trend Top 2005. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 10. novembra 2005, č. 44.
  článok

  článok