Výsledky vyhľadávania

 1. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 2]

 2. SEDLÁK, Mikuláš. Rozvoj organizačných štruktúr podnikov. 1. vyd. Bratislava : EU, 1993. 164 s. ISBN 80-225-0503-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. NEUMAIEROVÁ, Inka. Pružné formy organizace. In MAA '92: časopis pro management a administrativu, 1992, roč. 32, č. 10, s. 275-276.
  článok

  článok


 4. ČAKRT, M. Poradci v řízení: pomocníci nebo šarlatáni? 3. In Moderní řízení, 1991, roč. 26, č. 9, s. 18-22.
  článok

  článok


 5. VÁCHA, S. Štáb: dobrý sluha, zlý pán. In Moderní řízení, 1991, roč. 26, č. 12, s. 8-9.
  článok

  článok