Výsledky vyhľadávania

 1. BELANOVÁ, Katarína. Access of SMEs to Bank Loans during the Coronavirus Crisis: A Case of Slovakia. In XV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management - Plovdiv / Bulgaria. Proceedings of XV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv : Proceedings. - Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development, 2021. ISBN 978-619-203-308-8, pp. 246-254 online.
  článok

  článok

 2. KOPČÁKOVÁ, Janka. Základné rozdiely finančného a operatívného leasingu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 15-29 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 3. MÜLLNER, Vojtech - SVOBODA, František. První teorie úvěru a její instituce: dobročinné úvěrové  instituce  v  hospodářských  dějinách  západu. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 2, s. 213-236.
  článok

  článok

 4. SOBKOVÁ, Martina. Obce přijdou letos o miliony, řešením může být úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 10-11.
  článok

  článok

 5. DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income Inequality as Long-Term Conditioning Factor of Monetary Transmission to Bank Interest Rates in EA Countries. In Working Papers. - Bratislava : Institute of Economic Research SAS. ISSN 1337-5598, 2020, no. 108, pp. 1-44 online. VEGA 1/0613/18, APVV-17-0551.
  článok

  článok

 6. Výše poskytnuté podpory podnikatelům byla loni rekordní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. ŠLAMPIAKOVÁ, Lea - FENDEKOVÁ, Jana. Konvergencia kapitálovej štruktúry nefinančných podnikov v krajinách V4. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. ISSN 1336-8818, 2020, roč. 17, č. 1, s. 56-67.
  článok

  článok

 8. SOBKOVÁ, Martina. Nedostatky vs. přebytky. Odpoví nám statistika? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 12, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie bankových úverov. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 9, s. 7-9.
  článok

  článok

 10. DEDINSKÝ, Juraj. Determinants of the Rising Household Debt in Slovakia. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 124-133 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok