Výsledky vyhľadávania

 1. ŠULC, Zdislav. Ekonomické problémy spojené s rozdělením ČSFR. In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. ISSN 1212-3951, 2003, roč. 6, č. 1, s. 4-9.
  článok

  článok

 2. NAKLÁDAL, Miroslav - RAŠKA, Zdeněk. Využití investičního fondu v procesu privatizace. In E + M. Ekonomie a management : odborný ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2003. ISSN 1212-3609, 2003, roč. 6, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. NĚMEC, Jaroslav. Podnikateľské prostredie - problém stavu ekonomiky či inštitucionálneho systému? In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 2, s. 137-167.
  článok

  článok

 4. [Zákony 2001] : úplné znenie : aktualizácia III/6. Žilina : PORADCA, [2001]. 24 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. MAŠLÁNI, Juraj. Delenie federálneho majetku. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2000. ISSN 1335-0684, 26. apríla 2000, roč. 10, č. 17, s. 9A.
  článok

  článok

 6. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva č. 540/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). In Finančný radca. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2000. ISSN 1335-3861, 2000, roč. 2, č. 14-15, s. 53-54.
  článok

  článok

 7. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Delenie majetku ČSFR. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 13. januára 1999, roč. 9, č. 2, s. 8A-9A.
  článok

  článok

 8. DUNAJSKÝ, Vladimír. Nenaplnené idey národy rozdelili : najmä v ČR si pripomenuli 81 rokov od vzniku ČSR. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1999. ISSN 1335-4701, 29. októbra - 1. novembra 1999, roč. 7, č. 209, s. 10.
  článok

  článok

 9. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. ... In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 1999. ISSN 1335-9568, 1999, roč. 6, č. 15, s. 222-228.
  článok

  článok

 10. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky z 23. decembra 1991 č. 43/1992 Zb. ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 1999. ISSN 1335-1583, 1999, č. 11, s. 198-202.
  článok

  článok