Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  článok

  článok


 3. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok


 4. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok


 5. VEBER, Jaromír. Digitalizace ekonomiky a společnosti : výhody, rizika, příležitosti. 1. vydání. Praha : Management Press, 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SMOLÍK, Josef - KAJANOVÁ, Alena. Scheming to Defraud in an Insolvency Proceeding: A Specific Case of Economic Criminal Acts. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 107-117.
  článok

  článok


 8. KOIŠOVÁ, Eva - MASÁROVÁ, Jana - HABÁNIK, Jozef. Regional Differences in the Labour Market in Slovakia and the Czech Republic. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 2, pp. 104-117.
  článok

  článok


 9. Platební karty jako základ smart city. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 22-23.
  článok

  článok


 10. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena. Utilisation of the Natural Potential of Rural Areas for Social Inclusion. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 149-162.
  článok

  článok