Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok


 3. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  článok

  článok


 4. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok


 5. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Czech Republic (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2018. 70 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-czech-republic-stage-1_9789264290334-en> ISBN 978-92-64-29032-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. Editoři/Edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 790 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. PASEKOVÁ, Marie et al. Problematic Areas of Accounting: Some Evidence from the Czech Republic. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 89-105.
  článok

  článok


 9. MIKHAIL, Abrashkin - ŠIKÝŘ, Martin. Some Aspects of the Motivation of Teachers in the University (Based on Materials from Russia and the Czech Republic). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 52-60.
  článok

  článok


 10. BERNAL, Arkadiusz. The Value Added Tax Incidence – the Case of the Book Market in CEE Countries. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 144-164.
  článok

  článok