Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FIŠERA, Boris - KOTLEBOVÁ, Jana. Comparison of Effects of Expansionary Monetary Policy in the Czech Republic and Slovakia. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-11 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 3. TOMÁNEK, Filip. Co čeká české bankovnictví v roce 2020? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. STROUKAL, Dominik. Hotově? Když to jinak nejde... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 5. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 6. FIŠERA, Boris. The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-16] online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Radek. Proměny největšího skladu knih. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 42-45.
  článok

  článok

 8. PEŠKOVÁ, Jana - URBAN, David. Význam kontaktních center v životě uživatelů nelegálních návykových látek. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 18-30.
  článok

  článok

 9. PETRŮ, Naděžda - TOMÁŠKOVÁ, Andrea - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of Their Further Development. - Registrovaný vo: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 306-322 online. Student project 7427/2019/01.
  článok

  článok

 10. SÝKORA, Tomáš - MIŠKOVSKÝ, Josef - VYHNÁNKOVÁ, Kateřina. Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 338-344.
  článok

  článok