Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: the Development of Slovakia's Social Strata in the Past 30 Years. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 37, no. 3, pp. [1-5] online.
  článok

  článok

 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav - SERESOVÁ, Katarína. Studená vojna v dobovej tlači. Pohľady západných a východných médií na emigrantov z Československa. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 57-72 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. PAVLŮ, Dušan. Kniha o reklamě - jak dělat reklamu, aby se vyplácela. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 4. HORBULÁK, Zsolt. Dél-Szlovákia gazdasága a husáki időszak alatt. In Okos lét, innováció és digitalizáció - irányok, trendek és következmények. Konferencia. Okos lét, innováció és digitalizáció - irányok, trendek és következmények : A XXIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. - Győr : Széchenyi István University Faculty Apáczai (Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar), 2020. ISBN 978-615-5837-75-3, o. 85-94 online.
  článok

  článok

 5. TOMAN, Pavel. Logistika potřebuje nové i staré budovy. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 3, s. 18-20.
  článok

  článok

 6. ROŠTEKOVÁ, Mária. L'intercomprehension et la communication plurilingue sur l'exemple tchéco-slovaque. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 39-54.
  článok

  článok

 7. MAIER, Tomas. Jazyk oficiálních míst a tisku v Československu za Pražského jara 1968. Část I. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 190-198.
  článok

  článok

 8. SZEINER, Zsuzsa et al. Management Consulting Trends in Slovakia in the Light of Global and Regional Tendencies. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2020, vol. 7, no. 2, pp. 191-204 online.
  článok

  článok

 9. KLINDA, Jozef. Vývoj inštitucionalizácie starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 3-12.
  článok

  článok

 10. CAMBEL, Samuel. Štátnik a národohospodár Milan Hodža : 1878 - 1944. Recenzenti: Dušan Kováč, Karol Kollár. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2001, 2019 dotlač. 233 s. ISBN 80-224-0669-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]